lyphastim.jpg

LYMFOTERAPIE SPM & INARI - DRENÁŽNE MASÁŽE

Ide o exkluzívnu techniku, ktorá má uvoľňujúce, ukľudňujúce, obnovujúce a drenážne vlastnosti. Keďže má lymfatický a drenážny účinok dochádza k stimulácií ciev a krvného obehu, uvoľňuje tiež lymfu na základe čoho sa ľahšie vyplavujú toxíny

Obsahuje špeciálne hmaty a cviky, každý z nich je robený vedome s konkrétnym cieľom. Keďže lymfa tečie rôznymi smermi v jednotlivých častiach tela, musí byť pri masáži daný smer dodržaný. Umenie tejto masáže si vyžaduje dôsledný teoretický aj praktický základ. Maséri musia prejsť dlhými školeniami, naučia sa mnoho z biologických procesov, aby pochopili celkové fungovanie: masáž verzus lymfa. Tým sa tento typ masáže dostáva na špeciálnu úroveň medzi masážami.