top of page
Brain Scans

DIAGNOSTIKA ORGANIZMU

DIACOM je veľmi citlivý prístroj - dokáže odhaliť aj malé ložiská patogénov, ktoré ešte nespôsobujú vážne zdravotné problémy, avšak svojimi toxínmi poškodzujú okolité bunky a v budúcnosti sú preto potenciálnym zdrojom poškodenia orgánov a zdravia. Vyšetrenie má teda aj preventívny účinok.

Prístroj DIACOM na základe akustickej rezonancie zachytáva a následne vyhodnocuje prítomnosť patogénnych mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, parazity, plesne, kvasinky, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých orgánoch alebo v iných častiach ľudského tela.

bottom of page