Massage Table

1. pravidlo-COVID-19

Pravidlá prevádzky diagnosticko-relaxačného centra sú dané Vyhláškami č. 186 a187 ÚVZ SR, ktoré upravujú obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí aj režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, preto žiadame zákazníkov a klientov centra Drc AURA aby rešpektovali a dodržiavali pokyny pracovníčok.

REŽIM COVID AUTOMATU:

ZÁKLAD

Ďakujeme za pochopenie.

Massage Table

1. pravidlo-COVID-19

Pravidlá prevádzky diagnosticko-relaxačného centra sú dané Vyhláškami č. 186 a187 ÚVZ SR, ktoré upravujú obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí aj režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, preto žiadame zákazníkov a klientov centra Drc AURA aby rešpektovali a dodržiavali pokyny pracovníčok.

REŽIM COVID AUTOMATU:

ZÁKLAD

Ďakujeme za pochopenie.