Yoga at Home

Prízemie 
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM – PORADŇA ZDRAVIA

DIAGNOSTIKA

 • Kompletné vyšetrenie 90minút 1 osoba.................................................................................. 66€

 • Kompletné vyšetrenie 90minút 1 dieťa.................................................................................... 66€

 • Kompletné vyšetrenie 150minút 2 osoby (objednaný na jeden termín)........................ 99€

 • Cielené vyšetrenie 60minút 1 osoba......................................................................................... 46€

 • Kontrolné meranie 30minút....................................................................................................... 20€

 

TESTY

 • Potravinový test 30minút............................................................................................................. 20€

 • Test vitamínov a minerálov 30minút........................................................................................ 15€

 

KOMBINÁCIE DIAGNOSTIKA A TESTY

 • Potravinový test + test vitamínov a minerálov 60minút...................................................... 33€

 • Cielené vyšetrenie tráviaci trakt + potravinový test 60minút............................................ 40€

 • Kompletné vyšetrenie + potravinový test 90minút............................................................... 79€

 • Kompletné vyšetrenie + test vitamínov a minerálov 120minút......................................... 79€

 • Kompletné vyšetrenie + potravinový test + test vitamínov a minerálov 120 minút.... 92€

 • Plazmový generátor 1x................................................................................................................... 12€

 • Plazmový generátor 6x.................................................................................................................. 60€

 

TERAPIE

 • Metaterapia 30minút..................................................................................................................... 20€

 • Metaterapia 60minút..................................................................................................................... 30€

 • Freqterapia 30minút...................................................................................................................... 20€

 • Freqterapia 60minút...................................................................................................................... 30€